Γυαλί Float

Το επιπλέον γυαλί είναι προϊόν άμμου και ανθρακικού νατρίου θερμασμένα σε περισσότερους από 1500 οC που 'ρέει' πάνω σε μπάνιο λειωμένου ψευδαργύρου.

Αρχή