Γυαλί

Ομογενές υλικό με τυχαία μη-κρυσταλλική μοριακή δομή. Η κατασκευαστική διαδικασία απαιτεί οι πρώτες ύλες να θερμανθούν σε θερμοκρασία επαρκή για να δημιουργηθεί πλήρες λιώσιμο ώστε όταν ψυχθεί ταχύτατα να γίνει άκαμπτο χωρίς να κρυσταλλοποιηθεί.

Αρχή