Κουρμπαριστά

Μία επεξεργασία ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παραγωγή μπολ, τασακιών, πιάτων κτλ όπου το γυαλί σε μορφή φύλλου, τοποθετείται σε ανοξείδωτο ή από χυτοσίδηρο καλούπι το οποίο είναι καλυμμένο με ταλκ ή κιμωλία. Η θερμοκρασία αυξάνεται μέχρι το γυαλί να λάβει το σχήμα το καλουπιού

Αρχή